Menu

voor verwijzers

Hieronder vindt u informatie die voor u als verwijzer van belang is. Wilt u een cliënt bij Adelante aanmelden? Kijk dan hier

Inhoud van deze pagina

Wie is Adelante?

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen.

Welke cliënten kunt u naar ons doorverwijzen?

Cliënten kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! Klik door het hoofdmenu van deze website op ons complete zorgaanbod te lezen. 

Volwassenenrevalidatie
Volwassenen kunnen in Hoensbroek, Heerlen, Maastricht en Venlo revalideren. Met specialistische en geavanceerde behandelmethoden, hulpmiddelen en voorzieningen helpt Adelante u bij uw weg naar herstel. Samen, en met diverse disciplines, werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Mensen die bij Adelante komen voor behandeling of advies, hebben te maken met een beperking. Die kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. U kunt bij ons bijvoorbeeld revalideren na een zware operatie. Of denk aan een handicap als gevolg van een chronische ziekte of een ernstig ongeval. Het revalidatiecentrum van Adelante biedt zorg aan cliënten met: afasie, amputaties van been of arm, bewegingsbeperkingen door brandwonden, cerebrovasculair accident (CVA), chronische pijn, darmproblemen, dwarslaesie, facialis parese,  fibromyalgie, hartklachten, kanker, multitrauma, niet-aangeboren hersenletsel, orgaanklachten, (complexe) orthopedische klachten, spierziektes, zitproblemen bij rolstoelgebruik.

Kind & Jeugd
Adelante Kind & Jeugd heeft een omvangrijk zorgpakket voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar met een blijvende fysieke beperking en/of langdurig gezondheidsprobleem. Adelante combineert verschillende expertises onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs volgen, zij kunnen ook revalideren en woonbegeleiding krijgen.

Bij onze mytylschool in Valkenburg bieden wij vier verschillende leerwegen aan en verlenen wij indien nodig verpleegtechnische zorg. Bovendien geven wij op locatie specialistische ondersteuning in het regulier onderwijs.

Audiologie & Communicatie
Adelante Audiologie & Communicatie helpt bij problemen met gehoor, taal en spraak. We bieden onderzoek, advies en behandeling aan kinderen die problemen ondervinden met hun gehoor-, taal- of spraakontwikkeling én aan volwassenen met gehoorproblemen of dyslexie. Ook klachten zoals oorsuizen (tinnitus) en specifieke problemen, bijvoorbeeld anderen lastig verstaan in een rumoerige omgeving, kan het Audiologisch Centrum onder de loep nemen. Daarnaast werkt Adelante samen met MUMC+ op het gebied van de behandeling van evenwichtsklachten. Deze vestibulaire revalidatie is gericht op het verminderen van (de invloed van) chronische evenwichtsklachten.

Kenniscentrum
Adelante Kenniscentrum heeft tot doel wetenschap en praktijk te verbinden. Dit wordt ook wel academisering genoemd. Om dit te bereiken zijn we actief op vijf gebieden: wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs, opleiding en bij- en nascholing. Adelante werkt voor wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiegeneeskunde nauw samen met Maastricht University en het MUMC+ om zo wetenschap en zorgpraktijk dichter bij elkaar te brengen. Voordeel hiervan is dat wij elke relevante onderzoeksvraag snel binnen een professioneel kader kunnen oppakken, onderzoeken en uitvoeren. Voorbeelden zijn onderzoeken naar complexe arm-handvaardigheidsproblematiek, hersenletsel, chronische pijn en revalidatie en tinnitus.

Arbeid
Adelante Arbeid is bedoeld voor iedereen bij wie de belastbaarheid verlaagd is vanwege ziekte, werk- of privéfactoren. Deze verlaagde belastbaarheid kan leiden tot fysieke, psychische en/of cognitieve klachten die de werkprestaties beïnvloeden. Mogelijk zelfs tot een lichamelijke beperking of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In zo’n situatie is het goed om de precieze belastbaarheid (opnieuw) in kaart te brengen. Of om de stap te maken naar een interventietraject gericht op het verhogen van de (arbeids)belastbaarheid.

Adelante werkt voor haar arbeidsre-integratie met een assessment, functioneel arbeidsadvies en Vroege Interventie. Er zijn ook tal van combinatie- en maatwerkonderzoeken mogelijk. Hiermee kunnen wij antwoord geven bij specifieke onderzoeksvraagstukken. Ook kunnen wij de fysieke en mentale belastbaarheid van de cliënt verhogen, om uitval te voorkomen of terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Sport & Bewegen
Adelante Sport & Bewegen in Hoensbroek biedt cliënten een unieke combinatie van sport- en bewegingsfaciliteiten. Zij kunnen er onder professionele begeleiding werken aan hun fysieke klachten, conditie en gezondheid. Gezond bewegen, binnen de grenzen van de mogelijkheden, staat bij ons hoog in het vaandel. Sporten met en zonder een beperking wordt zo een positieve ervaring. Cliënten lopen niet continu tegen hun grenzen aan, maar ontdekken juist wat er nog allemaal mogelijk is!

Documenten en overige informatie