Menu

Adelante Arbeid geeft scholing aan deelnemers opleiding bedrijfs- en verzekeringsarts

23 oktober 2018

Vorig jaar hebben Ria Sandbrink (hoofdopleider SGBO|Radboud Universiteit) en Daniëlle Klerken (manager Adelante Arbeid), afgetast of een samenwerking op het vlak van kennisoverdracht zou kunnen gaan plaatsvinden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een scholingsdag in het curriculum van de opleiding bedrijfs- en verzekeringsarts.

Tijdens deze scholingsdag nemen de (GZ-)psycholoog en sportarts de deelnemers mee in de wereld van neuropsychologie en inspanningsfysiologie. Het doel van deze dag is het koppelen van de theorie aan de praktijk en verbinden aan functionele termen in relatie tot werk, het vakgebied van de bedrijfs- en verzekeringsarts. De pilot was een succes. De deelnemers hebben de bijeenkomst gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 8 en in gezamenlijkheid werd geconcludeerd dat dit een samenwerking is die potentie heeft.

De succesvolle pilot heeft geleid tot een vervolgbijeenkomst op woensdag 17 oktober jongstleden, waar wederom 17 deelnemers van de opleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts deelnamen aan een scholing, verzorgd door Adelante Arbeid. De cursisten waardeerden de presentaties. Ook de praktische aspecten vielen in de smaak. Deelnemers ondergingen zelf een psychologische (deel-)test en zaten op de hometrainer voor de ‘Talk Test’, een gevalideerde inspanningstest voor het vaststellen van trainingszones. De reacties achteraf in de wandelgangen: “Het was een leerzame dag!” Wordt vervolgd.  

<toon alle berichten