Menu

Symposium 'Bruggen bouwen: vernieuwingen in de pijnrevalidatie'

5 juli 2017

Op 6 oktober 2017 organiseert het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie van Adelante en de Universiteit Maastricht, vakgroep revalidatiegeneeskunde het symposium 'Bruggen bouwen: vernieuwingen in de pijnrevalidatie'. Het symposium is verbonden aan de start van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. 

In dit symposium zullen de huidige dilemma’s en ontwikkelingen op het gebied van de pijnrevalidatie in Nederland worden gepresenteerd. We gaan in op vragen zoals: Kunnen we iedere patiënt met chronische pijn de optimale revalidatiezorg bieden? Hoe kan de samenwerking en afstemming bij deze transmurale zorg worden verbeterd? Daarnaast zal ook worden ingegaan hoe we deze zorg ook betaalbaar kunnen houden? Met de start van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg werken we aan betere zorg voor patiënten met chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat. Graag stellen we op deze dag het netwerk Pijnrevalidatie Limburg aan u voor. Het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg maakt onderdeel uit van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie. In het Expertisecentrum wordt wetenschappelijk onderzoek, innovatie en zorg met elkaar verbonden met als doel de beste revalidatiezorg te bieden voor patiënten met chronische pijnklachten. Hierover willen u graag ook informeren op dit symposium.

Voor wie?
Het symposium richt zich onder andere op behandelaren en verwijzers in de eerste, tweede of derdelijns gezondheidszorg of andere geïnteresseerden zoals onderzoekers en beleidsmedewerkers die interesse hebben in dit thema.

Datum en locatie 
Het symposium vindt plaats op 6 oktober 2017 van 9:30 uur tot 17:00 uur

Locatie van het symposium: 
Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, te Heerlen

De dag zal geleid worden door Prof.dr. Jeanine Verbunt, Hoogleraar revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht en Adelante-zorggroep.

Meer informatie en het digitale aanmeldformulier vindt u hier.

<toon alle berichten