Menu

Zeer geslaagde landelijke vakgroepdag Therapeutische Groepsleidsters (TPG)

8 juni 2017

Op vrijdag 2 juni was Adelante Kinderrevalidatie, Speciaal Onderwijs & Wonen aan de beurt om de 2 jaarlijkse bijeenkomst van therapeutische peutergroepen te organiseren. Wendy Braeken en Ingrid Vissers, beiden therapeutisch peuterleidster binnen de TPG, hebben het grootste deel van deze dag georganiseerd.

Uit het hele land waren therapeutische peuterleidsters naar het warme zuiden gekomen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de POS (Participatie Ontwikkelingsstappen Schaal) en COCP (Het COCP-programma stimuleert kinderen of volwassenen die door een handicap niet of nauwelijks kunnen spreken nieuwe communicatieve vaardigheden te ontwikkelen of bestaande communicatievormen vaker te gebruiken).

Na een rondleiding en de lunch stond het middagprogramma in het teken van speeddaten waarbij diverse actuele onderwerpen zoals wel of geen therapeuten in de groep de revue zijn gepasseerd. Zora de zorgrobot gaf vervolgens een demonstratie van haar kunnen na uitleg over de mogelijkheden van Zora, die in nauwe samenwerking bedacht zijn tussen Zuyd Hogeschool en de TPG groep van Adelante. Afgesloten werd met een prachtig lied van Sielke Smeets (onderwijs) waarbij het organisatiestokje overgedragen is aan Leypark Tilburg/Eindhoven. Zij gaan de organisatie in 2019 op zich nemen.

Het was een zeer geslaagde dag die top georganiseerd was, waarbij Adelante zich stevig op de kaart heeft kunnen zetten.

TPG dag 2017

<toon alle berichten