Menu

Drukbezochte clinic walking football bij Adelante in Hoensbroek

9 februari 2017

Op donderdag 2 februari jl. vond er een clinic walking football plaats in de sporthal van Adelante in Hoensbroek. De clinic was georganiseerd door bewegingsagogen Elien Heijen en Kim Merk van het Sportloket in samenwerking met Curfs Fysio & Sport uit Hulsberg. De clinic werd druk bezocht. Het was een geslaagde middag met veel positieve reacties van (ex-)revalidanten. 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Er kwamen reacties als: ‘Het is lastig om het knopje om te zetten om niet te rennen, maar dat is ook wel weer leuk!’ en ‘als ik het spel wandelend meedoe, kan ik veel meer genieten, dan dat ik me druk maak dat ik niet meer kan rennen’.

Nog niet iedere voetbalvereniging heeft deze nieuwe voetbalvorm in hun aanbod, vandaar dat we middels deze clinic de interesse hebben gepeild. Mensen met een lichamelijke beperking, te denken valt aan  hersenletsel, incomplete dwarslaesie, mensen met cardiale klachten, CVA, chronische pijn, amputatie en traumatologie etc., kunnen deelnemen aan deze tak van sport. 

Er is in ieder geval genoeg animo om een groepje op te starten. Curfs Fysio & Sport uit Hulsberg gaat dit stukje oppakken. Dag, tijdstip en locatie worden nog nader bepaald. Wil je meer informatie over walking football en ben je geïnteresseerd in deze tak van sport, meld je dan bij Kim Merk of Elien Heijen (045-5282246 / sportloket@adelante-zorggroep.nl) van het Sportloket. Zij zullen je eventueel in contact brengen met Bart Curfs. 

Bekijk de foto's van de clinic in het album rechtsboven op deze pagina. 

<toon alle berichten