Menu

Adelante aanwezig bij kick off Spierziekten Centrum Nederland

27 november 2017

Op vrijdag 3 november jl kwamen ruim vijftig onderzoekers, neurologen, revalidatieartsen en andere disciplines bijeen voor de kick-off van Spierziekten Centrum Nederland. Revalidatiearts Angeliek Zwinkels van Adelante, gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen (NMA), was aanwezig bij de kick off. Zij is ook werkzaam op de revalidatieafdeling van Adelante in het MUMC+ en maakt daardoor deel uit van het Spierziekten Centrum Nederland.

Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van expertisecentra op het gebied van spierziekten in zes Universitaire Medische Centra. Het centrum werkt intensief aan de verbetering van diagnostiek, zorg en behandeling van mensen met spierziekten.

De deelnemers gingen - na de introducties van de verschillende UMCs en het Spierziekten Centrum Nederland – via interactieve sessies met elkaar in gesprek. Er werd hierbij uitgebreid stilgestaan bij een optimale opzet van het centrum en de keuzes voor de komende periode. Spierziekten Centrum Nederland speelt immers een belangrijke rol in de toepassing van onderzoek (en kennis delen hiervan) die leidt naar optimale diagnose en behandeling voor kinderen en volwassenen. Om deze missie te volbrengen is een goede vertegenwoordiging in de organisatie van de verschillende UMC’s en de disciplines essentieel. De dag heeft heldere opdrachten voor het bestuur opgeleverd en daarmee was het een geslaagde dag. Wordt zeker vervolgd.

Bron: Reflex November

Kick Off Spierziekten Centrum Nederland

<toon alle berichten