Menu

Samenwerking Adelante audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie

12 mei 2016

Adelante audiologie & communicatie heeft haar activiteiten onlangs uitgebreid met diagnostiek en advies ten aanzien van volwassenen met dyslexie*. Audiologie & communicatie kan met deze uitbreiding van de onderzoeksactiviteiten mogelijk een meerwaarde bieden aan de reeds lopende trajecten bij Adelante arbeidsreïntegratie. 

Adelantes team voor arbeidsreïntegratie helpt cliënten een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te verwerven of te behouden, ondanks hun gezondheidsbeperkingen. Bij werknemers die vastlopen in het arbeidsproces kan een ernstig lees- en spellingprobleem vaak een (bijkomstige) rol spelen bij uitval/burn-out.

Assessment
Na gezamenlijk overleg tussen audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie is bekeken welke factoren hier binnen een assessment op kunnen wijzen. Ook werd gekeken op welke wijze vanuit team taal diepgaander onderzoek kan plaatsvinden met de mogelijkheid tot remediërende adviezen in het kader van reïntegratie.

Gezamenlijke casus
Momenteel wordt alles verder geconcretiseerd, echter de eerste gezamenlijke casus heeft zich al aangemeld! Dit laat eens te meer zien dat een vruchtbare samenwerking van twee organisatieonderdelen van Adelante extra mogelijkheden kan bieden. We houden u natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

* Tot voor kort richtte Adelante zich alleen op kinderen met dyslexie tot 17 jaar.

 

<toon alle berichten