Menu

Inwoners gemeente Heerlen kunnen stemmen bij Adelante op 6 april

15 maart 2016

Referendum op woensdag 6 april 2016,  mogelijkheid om te stemmen bij Adelante voor medewerkers en cliënten van gemeente Heerlen.

Op 6 april 2016 is het raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. De gemeente organiseert de verkiezingen voor dit referendum. De vraag luidt: 'Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?'   Ga op 6 april stemmen!

Waarom?
Wet goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Wanneer?
Woensdag 6 april 2016 van 13.45 tot 15.15 uur.

Waar?
Bij het stembureau dat de gemeente speciaal heeft ingericht bij de hoofdingang van Adelante.

Hoe?
Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.

Over de stempas
Om te stemmen tijdens dit referendum heeft u een stempas nodig. Inwoners van de gemeente Heerlen (18+) krijgen hun stempas thuis bezorgd. Als u gaat stemmen moet u een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.

Wie kunnen stemmen?
Inwoners van de gemeente Heerlen. De personen die in Heerlen wonen (ingeschreven staan) kunnen in heel Heerlen stemmen, ook bij Adelante.

Overige personen
Personen die bij Adelante verblijven maar in een andere gemeente wonen, dienen de stempas om te laten zetten in een zogenaamde kiezerspas, als ze zelf willen stemmen.

Dat kan op twee manieren:

  • Persoonlijk: door naar uw woongemeente te gaan. Dat kan tot 5 april 12.00 uur.
  • Schriftelijk: door het formulier “Verzoek om met kiezerspas te stemmen” op te sturen naar uw woongemeente. Dat moet uiterlijk 1 april binnen zijn bij de gemeente. U krijgt dan een aparte stempas waarmee in heel Nederland gestemd kan worden. Het formulier is te verkrijgen bij Patiëntenservicebureau en de receptie.

Meer informatie over het referendum
De letterlijke tekst van de goedkeuringswet voor het verdrag staat op www.verkiezingen2016.nl Daar vindt u ook de tekst van de associatieovereenkomst en andere informatie over het referendum.

<toon alle berichten