Menu

Pre-congres workshop

7 augustus 2014

Op maandag 1 september a.s. wordt in Adelante een internationale workshop gegeven voor professionals uit de fysiotherapie en ergotherapie. Deze workshop staat onder auspiciën van de International Spinal Cord Society (ISCOS).

ISCOS 2014 Pre-congres workshop
“Fysiotherapie en Ergotherapie”
 
Datum: Maandag 1 September 2014
Locatie: Adelante Revalidatiecentrum, Hoensbroek

Op maandag 1 september a.s. wordt in Adelante een internationale workshop gegeven voor professionals uit de fysiotherapie en ergotherapie. Deze workshop staat onder auspiciën van de International Spinal Cord Society (ISCOS). De ISCOS organiseert jaarlijks een international congres waarbij professionals de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van en onderzoek bij mensen met een dwarslaesie presenteren. Dit jaar wordt het ISCOS congres gehouden in Maastricht (www.iscosmeetings.org/general-information/welcome-to-iscos-2014/).  

De workshop “Fysiotherapie & Ergotherapie” in Adelante wordt georganiseerd door een aantal specialisten uit Australië, België, Zweden, Zwitserland en Nederland. Het algemene onderwerp van de workshop is: “Herinrichting van levensstijl voor een betere kwaliteit van leven”. 

De workshop omvat diverse sessies waarin een aantal belangrijke onderwerpen rond de fysiotherapeutische en ergotherapeutische behandeling van mensen met een dwarslaesie belicht worden.

 

Thema’s zijn:

- Bovenste extremiteit

- Zitten, zitondersteuning & mobiliteit

- Ademhalingsfuncties

- Training van activiteiten in het dagelijkse leven

- Verandering van levensstijl

- Gespecialiseerde behandelvormen (inclusief robotica)  

Gedurende elke sessie in de workshop zal ook kritisch nagedacht worden hoe nieuwe kennis gebruikt en ingezet kan worden om het niveau van participatie van mensen met een dwarslaesie te verhogen. Ook zal veel aandacht gegeven worden aan de manieren waarop nieuwe kennis mensen met een dwarslaesie kan helpen om hun levensstijl her in te richten. Een overzicht van de diverse sessies binnen de workshop vindt u onder http://www.iscosmeetings.org/482-2/

De inschrijvingstermijn is helaas verstreken, waardoor nieuwe inschrijvingen voor deze workshop niet meer mogelijk zijn. 

Deze workshop wordt mede georganiseerd door Adelante Kenniscentrum. In het kenniscentrum werkt Adelante op basis van zelfstandig en gericht beleid aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijs, opleiding en kennisoverdracht.

Deze hechte samenhang tussen wetenschap en zorg uit zich in het gebruik van onderzoeksresultaten en resultaten uit innovatieprojecten in de dagelijkse zorgpraktijk. Andersom maakt een eigen kenniscentrum het mogelijk om nieuwe onderzoeksvragen direct op te pakken.

<toon alle berichten