Menu

Agenda

okt 19

Webinar 'Nieuwe ontwikkelingen in pijnrevalidatie'

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie nodigt u uit voor de webinar over nieuwe ontwikkelingen in de pijnrevalidatie op 19 oktober 2021. Reserveert u alvast deze datum!

Chronische pijnrevalidatie is in beweging. Onderzoek en ontwikkeling helpen om patiënten steeds beter te begeleiden. Maar wat betekenen nieuwe bevindingen uit onderzoek voor de revalidatiepraktijk? Dit jaar sluiten twee Expertisecentrum promovendi hun zoektocht naar nieuwe kennis binnen het domein van pijnrevalidatie af met de verdediging van hun proefschrift. Over recente bevindingen uit ons wetenschappelijk onderzoek en implicaties voor de praktijk willen we samen met u in gesprek gaan.

Programma
Tijdens het webinar bespreken we nieuwe ontwikkelingen in de pijnrevalidatie voor zowel jongeren als volwassenen. We kijken naar beelden en bespreken bevindingen uit studies. Binnen de pijnrevalidatie voor jongeren leggen we nadruk op nieuwe ontwikkelingen in de revalidatiezorg voor jongeren met hypermobiliteitssyndroom. Binnen de volwassenrevalidatie staan nieuwe ontwikkelingen in de revalidatiezorg voor secundaire pijnsyndromen (zoals pijn bij dwarslaesie, pijn bij reuma of kanker) centraal.

De sprekers zijn:

  • Charlotte van Laake, revalidatiearts-onderzoeker Adelante/UM
  • Thijs van Meulenbroek, fysiotherapeut-onderzoeker Adelante/UM
  • Jeanine Verbunt, hoogleraar revalidatiegeneeskunde Adelante/UM

Paul Kurvers, senior beleidsadviseur Adelante, is voorzitter van het webinar. 

 

Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie is onderdeel van de Academische Werkplaats Revalidatie, een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht en Adelante. Deze webinar is onderdeel van de webinarreeks van de Academische Werkplaats Revalidatie.

Doelgroep
Ons programma richt zich op zorgprofessionals met interesse in pijnrevalidatie vanuit de eerste, tweede of derde lijnsgezondheidszorg. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen.

Deelname en aanmelding
Deelname aan deze webinar is gratis. U dient zich wel aan te melden via het online aanmeldformulier. U ontvangt een link om aan de webinar deel te nemen. Nadere informatie over het programma volgt in de loop van september.

<toon volledige agenda