Menu

Toine Meesters

“Ik grijp elke kans die mij vooruit helpt en mij mijn leven en zelfstandigheid teruggeeft.”

2016 - “Eind 2013 heb ik hersenbloeding gehad. Na twee weken ziekenhuis mocht ik naar Adelante. Helemaal niets kon ik op dat moment: niet praten, niet zitten, niet eten. Zo ongeduldig als ik ben, wilde ik meteen beginnen met revalideren. Dat bleek te snel. Na twee weken rust startte de therapie. Beetje bij beetje keerden functies terug: de ene spontaan, de andere door hard te werken. Nooit meer vergeet ik het moment waarop mijn stem terugkeerde. Even schrok ik van het geluid, maar meteen besefte ik ook dat ik weer kon communiceren én kon zingen. Mijn passie. De robotarm heeft mij geholpen om meer beweging te krijgen in mijn rechterarm. Intussen kan ik weer autorijden. En zo grijp ik elke kans die mij vooruit helpt en mij mijn leven en zelfstandigheid teruggeeft.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Kenniscentrum

 

Onderzoek

 

Innovatie

 

Individualised Technology and Robot-Assisted Virtual Learning Environment (i-travle)

 

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg van Adelante. De techniek biedt ondersteuning, maakt meer mogelijk en opent soms zelfs een nieuwe toegang tot de wereld voor onze cliënten. In 2014 nemen de robotisering, digitalisering en ontwikkeling van E-Health een grote vlucht.

Adelante werkt aan een scala aan innovatietrajecten en wetenschappelijke onderzoeken waarin technologie een rol speelt. We staan open voor alle vormen van vooruitgang, dus ook voor technologie! Al geldt hier de voorwaarde dat de technologie in dienst moet staan van het zorg- en behandelproces of bijdraagt aan verbetering van de zelfredzaamheid van onze cliënten.

De vernieuwende projecten komen deels uit de eigen koker van Adelante voort. Maar het is even goed mogelijk dat onze professionals meewerken aan de ontwikkeling en het testen van innovaties van anderen. Denk aan de hulpmiddelen die steeds beter en gebruiksvriendelijker worden. De groeiende mogelijkheden op het gebied van Domotica en elektronica in huis. De ontwikkeling van ‘sociale’ robots voor therapeutische doeleinden. En zo maken nieuwe ontwikkelingen op het gebied van E-health het mogelijk om eenvoudige zorghandelingen efficiënter en op afstand te regelen.

I-travle
In 2013 en 2014 werkte Adelante mee aan een interregionaal onderzoek naar de effectiviteit van een robot-ondersteunde armtraining bij patiënten die getroffen zijn door een CVA (beroerte). Deze patiënten hebben vaak moeite met het bewegen van de arm(en). Het trainingsconcept, dat in samenwerking met o.a. de U-Hasselt is ontwikkeld, bestaat uit een virtuele game-omgeving (‘i-travle’) in combinatie met een haptische robotarm; de Haptic Master. De patiënt ‘beweegt’ met zijn arm, die ondersteund wordt door de robotarm, door de virtuele omgeving en verbetert zo zijn armfunctie. Daarbij geeft de robot ook kracht terug aan de gebruiker, zodat ook mensen met weinig armbewegingsmogelijkheden succesvol kunnen trainen. Het onderzoek is eind 2014 afgerond. De resultaten zien veelbelovend uit.