Menu

Sjaak Adriaanssen

“Er ging een wereld voor me open!”

Eigenlijk hoorde Sjaak Adriaanssen (67) uit Horst al langere tijd slecht, maar het hoorde gewoon bij zijn leven. Pas nadat hij met hulp van Adelante Audiologie & Communicatie in Venlo goede gehoorapparaten aangemeten kreeg, kon hij weer ervaren hoe het is om goed te horen. “Er ging een wereld voor me open!”, zegt Sjaak enthousiast.

Meer informatie over gehooronderzoek volwassene.

De radio te hard
Zijn slechte gehoor begon pas echt op te vallen toen Sjaak op zijn werk van functie veranderde. Eerst werkte hij in een lawaaiige omgeving waar niet veel gepraat hoefde te worden. Uit regelmatige gehoortests op het werk was al gebleken dat zijn gehoor niet optimaal was maar Sjaak kon er nog goed mee leven. In zijn nieuwe functie werd er echter meer vergaderd en toen bleek zijn verminderde gehoor toch problemen op te leveren.

“Ik begreep vaak wel de grote lijnen van een gesprek, maar ik miste de details. Ik moest steeds vaker vragen wat er gezegd was of ik begreep dingen verkeerd. Dat was heel vermoeiend. Bovendien begon mijn vrouw te klagen omdat ik de radio te hard zette”, zegt Sjaak.

Het eerste hoortoestel: nog niet optimaal
Sjaak besloot naar de KNO-arts te gaan. Deze stuurde hem door naar een audicien voor een gehoorapparaat. “Helaas hoorde ik daarmee nog steeds niet optimaal. Het was mijn eerste ervaring met hoortoestellen dus ik dacht, misschien is dit alles wat mogelijk is. Toen ik echter een aantal jaren later aan nieuwe toe was, wilde ik eerst naar het Audiologisch Centrum van Adelante. Mijn dochter, die ook slecht hoort, had daar goede ervaringen opgedaan.”

Deskundig gehooronderzoek bij Adelante 
Bij Adelante kreeg Sjaak eerst een uitgebreid gehooronderzoek, zodat de audioloog kon bepalen wat er nodig was om hem weer zo goed mogelijk te laten horen. Met de aanbevelingen van de audioloog kon Sjaak terug naar de audicien om zich nieuwe gehoorapparaten te laten aanmeten. Het traject van afstellen, controle bij Adelante en nog verder afstellen duurde een paar weken maar het resultaat mag er zijn: Sjaak hoort weer goed.

“Zonder gehoorapparaten klinkt alles wollig, alsof het geluid door een raam heen komt. Het is ook lastig in contact te blijven met de omgeving, omdat ik veel niet versta en soms maar een beetje moet proberen te raden wat er gezegd wordt. Met een slecht gehoor sta je vaak aan de rand van de samenleving, je voelt je geïsoleerd. Met mijn nieuwe hoortoestellen doe ik weer helemaal mee. Dat is fijn voor mijn vrouw, die ik nu weer gewoon versta, maar ook bij mijn vrijwilligerswerk is het fantastisch. Ik speel gitaar op een meezingochtend in een verzorgingshuis en zing in een koor. Nu kan ik de muziek weer horen zoals hij hoort te zijn. Ook bij mijn werkzaamheden voor de parochiefederatie zijn mijn hoortoestellen onmisbaar, omdat daar veel overlegd wordt.”

Wat Sjaak vooral goed beviel aan de werkwijze van Adelante, is dat alle deskundigheid er onder één dak te vinden is waardoor hij gemakkelijk en snel geholpen werd. “Als ik weer aan nieuwe hoortoestellen toe ben, ga ik eerst langs bij Adelante”, zegt hij vol overtuiging.