Menu

Nellie en Toon

“Het voelde goed dat er aandacht was voor onze ervaringen met de informatievoorziening.”

2015 - “In de focusgroep hebben wij over onze ervaringen met de informatievoorziening van Adelante gesproken. Het voelde goed dat daar aandacht voor was. Zo merkten wij dat wij veel informatie kregen op het moment dat we vrij ‘gelaten’ waren. Dat was aan het begin van de revalidatie; dan heb je nog veel te verwerken. Later zijn we wel in de verslagen gedoken en hebben we veel opgezocht. De symptomen van hersenletsel krijgen zo een plek. Het lastigste vonden we de overgang naar huis. In de beschermde omgeving van Adelante vallen sommige ‘gebreken’ minder op. De daadwerkelijke overgang was dan ook groot: ‘Dag comfortabele stationwagon… hallo 45 km autootje’, zo voelde het. Het was fijn geweest als we in die fase een ‘nazorg-contactpersoon’ hadden kunnen bellen voor onze vragen.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?


Kwaliteit & veiligheid

Voor Adelante is kwaliteit de klant die tevreden is over de zorg. In 2014 gaat Adelante de klanttevredenheid structureel onderzoeken en in focusgroepen praten met cliënten over verbeterpunten. Deze blijken vooral in de kleine dingen te zitten; de persoonlijke beleving van kwaliteit en veiligheid.

Het doel is Kwaliteit met een hoofdletter K
De zorg van Adelante wordt met een ‘goed’ gewaardeerd. Om dit positieve resultaat vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren, zet Adelante in 2014 een cultuurverandering in die ervoor zorgt dat ‘kwaliteitsdenken’ een tweede natuur wordt van de hele organisatie. Iedereen draagt een steentje bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Op alle afdelingen worden kwaliteitscontactpersonen benoemd. Zij volgen de kwaliteit en veiligheid van hun afdeling en zetten waar nodig samen met het team van de afdeling Kwaliteit stappen om deze te verbeteren. De afdeling Kwaliteit gaat ook de beleving van de kwaliteit en de klanttevredenheid structureel meten onder (oud)cliënten. En er worden ‘focusgroepen’ ingesteld waarin specifieke onderwerpen samen met cliënten nader bekeken worden met het oog op passende verbeteracties.

Meer op maat
Het kwaliteitsnetwerk, de metingen en focusgroepen leveren samen een vruchtbare en constante bron van verbeterkansen op. Het beeld is positief. De zorg van Adelante wordt goed gewaardeerd: ‘daar ben ik op de juiste plek.’ De verbeterpunten zitten vooral ‘in kleine dingen’, zoals de informatievoorziening over concrete zaken, zoals de hoogte van de eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget en de bereikbaarheid. Ook zien veel patiënten verbetermogelijkheden in de persoonlijke begeleiding en nazorg. Adelante pakt deze punten aan om de beleving van kwaliteit en veiligheid van de zorg -door de ogen van de cliënt bezien- naar een volgend niveau tillen. Adelante staat voor excellente zorg!