Menu

Marjo Wetzelaer

“Dankzij de ondersteuning kan ik ermee omgaan, het een plek geven. Ik vind het prima zo!”

“In 2009 ben ik voor het eerst geopereerd vanwege gehoorverlies. Helaas zonder resultaat. Dit jaar ben ik weer geopereerd en de laatste metingen wijzen uit dat mijn gehoor vooruit is gegaan. Mijn wereld wordt weer een stuk groter en completer. Maar ik heb ook last van tinnitus. Het geluid dat ik hoor kan ik het best vergelijken met de zee die ruist: dag én nacht. Om wat rust te krijgen ging ik wel eens écht naar zee. Daar nam het geluid van buitenaf het geluid in mijn hoofd over. Maar ja, het positieve effect daarvan was natuurlijk van korte duur. Via mijn KNO-arts ben ik doorverwezen naar het tinnitusprogramma van Adelante. Daarin komen allerlei behandelingen samen in wat ik een ‘kistje met gereedschap’ noem, dat mij beter leert om te gaan met mijn klachten. Ik heb geleerd hoe ik mij het beste kan inspannen en ook weer kan ontspannen. Het geluid hoor ik nog steeds. Maar dankzij de ondersteuning kan ik ermee omgaan, het een plek geven in mijn leven, waardoor het mij niet meer hindert. Ik vind het prima zo!”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Gehoor, taal & spraak

 

Tinnitus

 

 

Lees ook het verhaal van:

 

Harrie Huveneers

 

Mariejet Konings

Veel volwassenen met gehoorproblemen gaan naar de huisarts of naar een audicien. Kansen om beter te kunnen horen blijven hierdoor liggen. Want bij de meeste problemen aan het gehoor is behalve een gehoortoestel ook begeleiding nodig om te leren omgaan met het gehoorprobleem. Zeker als er sprake is van plotsdoofheid, vervorming van het geluid of tinnitus.

Naar schatting komt slechts 20% van de slechthorende volwassenen terecht bij een audiologisch centrum. De meeste mensen bij wie audiciens op verzoek van de KNO-arts hoortoestellen aanpassen, gaan terug naar hun behandelaar of audicien voor de eindcontrole van de proefperiode. Het resultaat is echter niet optimaal, omdat je ook met een optimale hoortoestelaanpassing last kunt hebben van communicatieproblemen door slechthorendheid, vooral in gezelschap en bij achtergrondgeluiden. Vaak is niet alleen een goed hoortoestel nodig maar ook een gedegen begeleiding om te leren omgaan met de gehoorproblemen. Een multidisciplinair team bestaande uit audiologen, logopedisten, orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers kunnen onderdeel uitmaken van een individueel behandelprogramma. Een communicatietraining bijvoorbeeld kan het functioneren verbeteren. Die training biedt Adelante in de vorm van een groepstraining. Slechthorenden en hun partners leren hierbij van elkaar en kunnen ook ervaringen uitwisselen. Dit lotgenotencontact blijkt enorm waardevol.

Tinnitus
Bij tinnitus hoort iemand geluiden die geen medisch aantoonbare oorzaak hebben en die niet in een scan of een audiogram te ‘vangen’ zijn. Toch zijn de geluiden er, continu. Bij de een is dat een pieptoon of een fluitgeluid, de ander heeft last van een bromgeluid. Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van tinnitus, 3% procent van die groep - zo’n 60.000 mensen - heeft er last van. Dat kan leiden tot slaap- en aandachtstoornissen, persoonlijke en/of sociale problemen en depressie. De behandeling die Adelante heeft ontwikkeld, behoort tot de cognitieve gedragstherapie en wordt aangevuld met audiologische diagnostiek en revalidatie. Het accent ligt op het herinterpreteren van waarnemingen, waardoor iemands gevoelstoestand in gunstige zin verandert. Daarnaast wordt ook bewegingstherapie ingezet. Door ontspanningsoefeningen en -technieken te doen, leren mensen hun aandacht te verplaatsen, stress te reduceren en balans te vinden. Tinnitus weghalen kan niet, wel kunnen de klachten verminderen.