Menu

Harrie Huveneers

“De angst die ik had en de stress die het geluid veroorzaakte, maakten plaats voor acceptatie.”

2015 - “Vorig jaar kreeg ik een verkoudheid en die veroorzaakte een zeer hinderlijk gebrom. Na een kuur verdween de brom, maar een harde fluittoon bleef. Ik dacht dat ik gek werd! Een bezoek aan de neuroloog en kno-arts bevestigde mijn vermoeden: tinnitus. De specialist sprak van een wachttijd van één jaar bij Adelante, maar ik kon gelukkig sneller terecht. Hier leerde ik te ontspannen en nog belangrijker, ik leerde de focus van mijn hoofd te halen. De angst die ik had en de stress die het geluid veroorzaakte, maakten zo plaats voor acceptatie. Toen ik met de behandeling begon gaf ik het geluid een 9, héél heftig. Nu is het op goede dagen een 4, al zijn er ook nog dagen met een 7. Dus al met al heb ik baat bij de therapie.”

Meer informatie over onderwerpen verwant aan dit verhaal?

 

Gehoor, taal & spraak

 

Tinnitus

 

 

Lees ook het verhaal van:

 

Marjo Wetzelaer

 

Mariejet Konings

In 2014 is LIBRA Revalidatie & Audiologie in Brabant gestart met het aanbieden van de door Adelante ontwikkelde ‘stepped care tinnitus behandeling’. De uitbreiding naar een ander Audiologisch Centrum is een voorwaarde voor zorgverzekeraars, die deze nu nog experimentele behandeling structureel willen opnemen in hun zorgpakket.

Veel aandacht voor tinnitus
Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking heeft last van tinnitus (oorsuizen). Een deel ervan in ernstige vorm. In Nederland wordt tinnitus behandeld binnen de audiologische zorg. Dit is echter niet toereikend wanneer de klachten het dagelijks functioneren in de weg staan. De stepped care tinnitus behandeling die Adelante heeft ontwikkeld en onderzocht is dan wel effectief. Mensen met tinnitus horen continu een geluid zonder de aanwezigheid van een geluidsbron in de omgeving. Dit kan zó hinderlijk zijn dat het dagelijks functioneren wordt aangetast en er zelfs sprake is van angst en depressie. De stepped care tinnitus behandeling combineert audiologische en psychologische diagnostiek met cognitieve gedragstherapie. De behandeling wordt in twee stappen aangeboden. Alle nieuw aangemelde cliënten krijgen de eerste stap, die bestaat uit een audiologisch en een psychologisch consult en een informatiebijeenkomst. Bij zwaardere klachten volgt een intensieve cognitieve gedragstherapie en een stapsgewijze ‘blootstellingsprocedure’. Deze heeft als doel de tinnitus te neutraliseren en de invloed van de tinnitusklachten op het functioneren in het dagelijks leven te minimaliseren.

Effectief
In 2012 is de effectiviteit van de stepped care tinnitus behandeling aangetoond in een grootschalig wetenschappelijk onderzoek: de kwaliteit van leven en de tinnitusklachten van de cliënten verbeteren significant (Cima, et al, 2012, The Lancet). Deze positieve resultaten hebben geleid tot een samenwerking met de LIBRA Zorggroep als medebehandelaar, en leveren bovendien veel aandacht in de media op. Na een reportage in het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ in november 2014 ontvangt Adelante een stroom aan nieuwe aanmeldingen!