Menu

Ouderadviesbijeenkomsten voor niet pratende kinderen

31 januari 2017

Op 19 en 26 januari jl. vonden bij Adelante Audiologie & Communicatie in Geleen ouderadviesbijeenkomsten plaats.

Tijdens deze bijeenkomsten voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks praten werden tips en adviezen gegeven over hoe ze in de thuissituatie de spraak en taal van hun kinderen op een indirecte manier kunnen stimuleren.

Er namen deze keer twaalf ouders deel. Ouders gaven na de eerste bijeenkomst aan dat een aantal tips thuis effectief leek te zijn. Vooral het wachten op reactie van hun kind had effect. Hun kinderen leken meer te kunnen aangeven dan ouders in eerste instantie dachten. Niet alleen de tips van de logopediste die de bijeenkomst gaf werden als zinvol ervaren. Ook het lotgenotencontact tijdens de pauze vonden ouders fijn.

In mei/juni 2017 vinden de volgende ouderadviesbijeenkomsten plaats, deze keer bij Adelante Audiologie & Communicatie in Maastricht. Wie interesse heeft kan zich richten tot de secretariaten van Audiologie & Communicatie en de folder bekijken verder op onze website.

Ouderadviesbijeenkomsten A&C_niet Pratende Kinderen (1)

<toon alle berichten