Menu

Nieuw in Parkstad: Epilepsie Café

31 januari 2017

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie en hun betrokkenen. De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen.

EpilepsieVerenigingNederland (EVN) opende op 19 januari j.l. in Heerlen het eerste epilepsiecafé van Limburg.

Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan centraal. Kortom: heeft u vragen over epilepsie of wil u gewoon eens in contact komen met lotgenoten: u bent van harte welkom! Afhankelijk van het thema en de bezoekers zullen er deskundigen aanwezig zijn die uw vragen kunnen beantwoorden, denk aan neurologen, psychologen, epilepsieverpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Epilepsie Cafés zijn bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook andere belangstellenden en professionals zijn van harte welkom.

Het Epilepsie Café zal om de zes weken plaatsvinden. Hier vindt u meer informatie. Wilt u verdere informatie of wilt u zich aanmelden? Dit kan via zuidoost@epilepsievereniging.nl of via Henk Marell, 06-28233861.

 

Cultuurhuis Heerlen _Epilepsie Cafe

 

<toon alle berichten