Menu

Hoe goed meten we verwachtingen over een revalidatiebehandeling?

9 januari 2017

Uit onderzoek van het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante/UM.

Hoe goed meten we verwachtingen over een revalidatiebehandeling voor chronische pijn?

Uit eerder onderzoek blijkt, dat als een patiënt voorafgaand aan een revalidatiebehandeling voor chronische pijn, veel vertrouwen heeft in het effect van de revalidatiebehandeling, dit vertrouwen op zichzelf al een positieve bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke positief effect van de behandeling. Het is daarom voor een behandelaar van belang om vooraf te weten, hoe een patiënt denkt over zijn/haar toekomstige behandeling. 

De CEQ (Credibility and Expectancy Questionnaire) is een vragenlijst, die het vertrouwen in een behandeling en de geloofwaardigheid van deze behandeling vanuit het perspectief van een patiënt in kaart brengt. Deze oorspronkelijk Engelstalige lijst is vertaald in een Nederlandse versie. Vera Mertens en haar promotieteam bekeken hoe goed deze Nederlandstalige vragenlijst daadwerkelijk de verwachtingen over een behandeling van patiënten kan meten. Dat onderzochten ze door de geldigheid (ofwel validiteit) van de vragenlijst te onderzoeken bij een groep patiënten die in verschillende fasen van hun revalidatiebehandeling voor chronische pijn waren. De score op de vragenlijst werd gerelateerd aan de uitkomsten van een uitgebreid diepte-interview dat werd uitgevoerd bij dezelfde patiënten. Uit de studie blijkt, dat de Nederlandse versie van de CEQ inderdaad een goed instrument is om verwachtingen over een behandeling te meten bij patiënten die hun behandeling moeten gaan starten. De uitkomst van de studie werd gepubliceerd in het decembernummer van het internationale tijdschrift Pain Practice.

Het gehele artikel vindt u hier.

<toon alle berichten