Menu

Limburg aan de slag met aanpak ‘bromtonen’

24 maart 2015

De Provincie Limburg heeft, samen met de GGD Limburg-Noord, GGD Zuid-Limburg en Adelante de brochure ‘Ik hoor een bromtoon!’ ontwikkeld. Deze brochure informeert Limburgers die last hebben van een voortdurend ‘laagfrequent geluid’ over de oorzaken en helpt bij het zoeken naar een oplossing voor dit hardnekkige probleem.

De brochure is verkrijgbaar bij huisartsen, apotheken, gezondheidscentra en gemeenten in heel Limburg. Ook is er een digitale variant beschikbaar.

Wat is laagfrequent geluid?
In de brochure staat onder andere wat laagfrequent geluid nu precies is. Het gaat om geluid met een frequentie van minder dan 100 Hz. Bij geluid onder 20 Hz is de waarneming veelal niet meer als geluid te herkennen, maar eerder als een vervelende ‘druk op de oren’. Laagfrequent geluid wordt ook wel omschreven als ‘bromtoon’. Eén van de belangrijkste kenmerken is, dat het geluid erg ver draagt. Zo kan het zijn dat je op meer dan vijf kilometer afstand nog steeds de laagfrequente component van geluid kunt horen of voelen. Mensen die last hebben van een bromtoon omschrijven het vaak als ‘het gedreun van een draaiende wastrommel’ of als het geluid van een dof dieselaggregaat.   Het waarnemen van laagfrequent geluid kan leiden tot ernstige hinder: slaapverstoring, vermoeidheid en stress.  

Waar komen die bromtonen vandaan?
Er zijn nogal wat bronnen voor laagfrequent geluid: binnenshuis bijvoorbeeld de computer, wasmachine, koelkast of verwarmingspomp. Buitenshuis gaat het om motoren van vrachtauto’s, boten of vliegtuigen, maar ook om transformatoren, koel- en airco-installaties.

Wat kun je eraan doen?
De bron van laagfrequent geluid buitenshuis is vaak erg moeilijk te achterhalen. Metingen zijn complex en kostbaar en moeten meestal  ’s nachts plaatsvinden om verstoring door ander omgevingsgeluid zoveel mogelijk uit te sluiten.  Zelfs wanneer een bron buiten de woning wordt opgespoord, kan die bron door handhavende instanties alleen worden aangepakt als er wettelijke normen overschreden worden. In veel gevallen is degene die last heeft van het geluid aangewezen op de bereidwilligheid van de veroorzaker.   In de brochure staan tips en adviezen om de overlast door LFG te verminderen. Echter, sommige mensen lukt dit niet zelfstandig: zij hebben specialistische begeleiding nodig. Mogelijk is het zinvol in het verdere traject andere specialistische hulp in te schakelen. Uw huisarts kan u mogelijk doorverwijzen naar Adelante audiologie & communicatie, locatie Hoensbroek.  

Voor klachten over laagfrequent geluid en ondersteuning bij het oplossen kan iedereen terecht bij de lokale GGD of bij de Provincie.  

<toon alle berichten