Menu

Logopedisten Adelante schreven mee aan winnend boek

19 november 2015

Tweejaarlijks reikt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie de Branco van Dantzigprijs uit. Deze prijs wordt toegekend aan één of een groep gediplomeerde logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage heeft of hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie.

Dit jaar ging de onderscheiding naar Philine Berns en Sandra Wielaert voor het boek: Status Afasietherapie - nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk. Het boek bevat dertien unieke beschrijvingen van de logopedische interventie bij cliënten met afasie.

Twee logopedisten van Adelante, Marie-Jeanne te Meij en Vera de Haan-Neven, schreven mee aan het winnende boek. Beide zijn werkzaam binnen de volwassenrevalidatie op het gebied van hersenletsel. Het hoofdstuk dat ze schreven betreft een casus van een oud-revalidant met het communicatieprobleem ‘afasie’. Door het communicatieprobleem was de revalidant fors beperkt in het begrijpen en uiten van gesproken en geschreven taal.

“In het hoofdstuk beschrijven we hoe haar (logopedische) revalidatie eruit zag, met specifiek aandacht voor therapie op activiteiten- en participatieniveau. Dat wil zeggen dat we, in samenwerking met de rest van het behandelteam, geprobeerd hebben om de therapie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij haar dagelijkse leefwereld. Ook hebben we geprobeerd om haar sociale omgeving op een concrete manier te betrekken bij de therapie. Sociale participatietraining vormt steeds meer een essentieel onderdeel van logopedische begeleiding en dat vinden wij een positieve ontwikkeling.”

Volgens het juryrapport biedt het winnende boek de logopedist informatie die niet makkelijk op een andere manier te verkrijgen is. Ook sluit de inhoud goed aan bij de ingeslagen weg binnen de logopedie van kijken naar de patiënt op participatieniveau.

Status Afasietherapie

<toon alle berichten