Menu

Tweede poppenvilla voor kinderen van Adelante

26 september 2014

De Stichting Golf und Humor schenkt een tweede LILIANE leading poppenvilla aan Adelante.

Adelante zet de poppenvilla die zij in 2013 ontving intensief in bij de therapeutische peutergroepen, waar kinderen met een beperking verblijven van 0-4 jaar.

Veronique Maessen, teammanager Servicebureau Kinderen: "De tweede poppenvilla zullen wij inzetten in de kleuterklassen. Binnen deze jongste groepen van Adelante onderwijs is spel een leidende activiteit onder andere als onderdeel van de methodiek speelplezier. Spelactiviteiten die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind worden ingezet om nieuwe leerinhouden aan te bieden en anderzijds leren de kinderen zo te spelen."

"Het gebruik van daarbij passend spelmateriaal binnen de thema-hoeken geeft de kinderen de gelegenheid om verbeeldend te spelen, te kunnen exploreren, imiteren en praten. Een poppenvilla waar kinderen met hun eigen speelpop of knuffel een rol in kunnen spelen heeft in die zin een meerwaarde vanwege de herkenbaarheid en vertrouwdheid."

"Een veilige omgeving is namelijk een basisvoorwaarde om te komen tot spelen en leren. Daarbij heeft de grootte van de poppenvilla ook als voordeel dat onze doelgroep kinderen (meervoudig en/of fysiek beperkt) er gemakkelijker mee kunnen spelen dan in de gangbare poppenhuizen. Een poppenvilla is daarom een geweldige en welkome aanvulling als spelmateriaal voor de jongste groepen van leerweg basisonderwijs en leerweg aangepast basisonderwijs."

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen van 0 t/m 20 jaar met een primair lichamelijke beperking. Naast revalidatie kunnen kinderen op de mytylschool van Adelante terecht voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ook biedt Adelante zorg en begeleiding in de vorm van logeren, dagopvang en woontrainen.

De Stichting Golf und Humor, een initiatief van Roberto Lanckohr en Erik Meijer, organiseert jaarlijks een golfwedstijd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een aantal goede doelen binnen de Euregio. Het kind staat daarin centraal.

<toon alle berichten