Menu

Actuele informatie bouwwerkzaamheden locatie Hoensbroek

3 september 2014

Voor Adelante in Hoensbroek en Valkenburg a/d Geul staan nieuwbouw, renovatie en sloop op het programma. Werkzaamheden die zeker tot en met 2015 zullen duren. Zo zijn de eerste sporen van de werkzaamheden in Hoensbroek al duidelijk zichtbaar en naderen de plannen een nieuwe fase: de komende maanden zullen steeds meer bouwactiviteiten te zien zijn.

Hoofdingang
De nieuwe (tijdelijke) ingang is in gebruik genomen en de bewegwijzering erop aangepast. Het bouwterrein ter plaatse van de nieuwe definitieve hoofdentree en het restaurant is afgezet waardoor de oude ingang nu officieel is komen te vervallen. De buiten rookplek is eveneens komen te vervallen. Cliënten, bezoekers en medewerkers worden nu (tijdelijk) verwezen naar de rookplek binnen in de gang achter restaurant De Oase. Voor de huidige ingang geldt een rookverbod.

Klachtenmeldpunt
Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachtenfunctionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via tel. 045 - 528 20 06 of 06 - 57 59 25 19 (e-mail: klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl).

Nieuwsbrief cliënten
In september verschijnt de tweede nieuwsbrief voor cliënten rondom de (ver)bouw bij Adelante. Deze wordt verspreid op de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes. Deze nieuwsbrief verschijnt ook op onze website zodat u op de hoogte bent van de informatie die er voor onze cliënten beschikbaar is.

Website: Bam bouwt Adelante
De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij Adelante. Kijk via de link op onze eigen site of kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl.

<toon alle berichten