Menu

Nieuwe behandeling voor jongeren met chronische pijn

5 juni 2014

Chronische pijn bij jongeren komt vaker voor dan wordt gedacht. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar geconfronteerd wordt met pijnklachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en pijnklachten aan het bewegingsapparaat.

Klachten aan het bewegingsapparaat komen daarvan het meest voor in de periode van 14 tot 18 jaar., Ongeveer 40% van jongeren met deze klachten ondervindt daardoor beperkingen in het functioneren en heeft problemen met dagelijkse activiteiten, zoals het uitvoeren van school- en hobby activiteiten. Een klein deel daarvan is zelfs zeer beperkt in het uitvoeren van deze activiteiten, waardoor de klachten ook een grote impact hebben op de stemming van de jongere en op het hele gezin.

Adelante en Maastricht University Medical Center (MUMC) starten samen met Rijndam Revalidatiecentrum in Rotterdam, Revant Revalidatiecentrum in Breda en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond met het aanbieden van een nieuwe behandeling voor jongeren met chronische pijn. De therapeuten ter plaatse zijn getraind door medewerkers van MUMC.

De behandeling is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 21 jaar die al geruime tijd medisch niet of onvolledig te verklaren pijnklachten hebben en daardoor beperkt zijn in het functioneren. De behandeling richt zich juist op het verbeteren van het dagelijks functioneren.

2B-active
Naast de bredere implementatie van deze behandeling in 4 revalidatiecentra in Nederland zal ook een wetenschappelijk onderzoek van start gaan, om het (lange termijn) effect van de behandeling te bestuderen. Dit onderzoek, met de naam 2B-active, wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Adelante Kenniscentrum.

<toon alle berichten