Menu

Actuele informatie bouwwerkzaamheden

30 juni 2014

Audiologie & communicatie, tijdelijke hoofdentree en overlast

Audiologie & communicatie
Het gebouw van audiologie & communicatie is als eerste van de geplande grootscheepse bouwactiviteiten gereed. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het terrein rond het gebouw opnieuw in te richten. Ook wordt er langs het gebouw richting Kinderdagverblijf de Bereboot een nieuwe toegangspad met een hekwerk aangelegd. Als laatste wordt de bodem geëgaliseerd en nieuw gras ingezaaid zodat alles over enkele weken weer mooi in het groen staat.

Tijdelijke hoofdentree
Ten behoeve van de nieuwe hoofdentree en restaurant zal de huidige hoofdentree over enkele weken worden afgesloten. Er komt een tijdelijke hoofdentree aan de kop van gebouw B/F (oude vleugel Logopedie). Hier worden ook tijdelijk de portiers en het Patiëntenservicebureau ondergebracht. Betrokkenen zullen tijdig worden geïnformeerd met betrekking tot de transitie. De benodigde sloop- en verbouwingswerkzaamheden starten binnen enkele weken waarbij de tijdelijke hoofdentree na het bouwverlof in gebruik kan worden genomen.

Overlast
Ook gedurende de bouwactiviteiten in het hoofdgebouw zullen alle dagelijkse activiteiten/behandelingen doorgaan zoals gebruikelijk. Waar nodig zullen passende voorzieningen worden getroffen. Ondanks dat er alles in het werk wordt gesteld om overlast te beperken, valt deze echter nooit helemaal te voorkomen.

Wij doen ons best de overlast tot een minimum te beperken. Op de Adelante website www.adelante-zorggroep.nl kunt u regelmatig informatie vinden over de bouw en de mogelijke (tijdelijke) maatregelen die zijn/worden getroffen. Onze excuses voor de overlast.

<toon alle berichten