Menu

Zichtbaar resultaat: zorgprogramma's Adelante in kaart

6 maart 2014

Zorginstellingen moeten steeds duidelijker zijn over de inhoud van hun zorgaanbod en over de opbrengst van de zorg. Daarom ontwikkelde Adelante als eerste revalidatie-instelling een aanpak om zorgprogramma’s en behandelresultaten te beschrijven. Ook landelijk wordt hieraan gewerkt.

Patiënten, overheid en zorgverzekeraars vragen steeds nadrukkelijker om toetsbare kwaliteit en transparantie. Daarnaast zullen zorgvragen veranderen en worden revalidatie-instellingen geconfronteerd met nieuwe aanbieders van revalidatiezorg. Om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen, startte Adelante in 2011 het project Zichtbaar Resultaat. Het doel: zichtbaar maken wat de organisatie doet op het gebied van revalidatie en audiologie en toetsen hoe goed dit gebeurt, dus resultaten meten.

Lees het volledige artikel in Revalidatie Magazine, nummer 1 maart 2014: Zichtbaar resultaat

<toon alle berichten