Menu

KIVARE tentoonstelling bij Adelante Hoensbroek

6 februari 2014

KIVARE staat voor Kinderen Van Revalidanten.

Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat kinderen/jongeren het lastig vinden om hulp of steun te vragen, wanneer zij in een moeilijke situatie zitten. Landelijk is geconstateerd dat deze kinderen relatief weinig aandacht krijgen.

Met de KIVARE groep wil Adelante deze kinderen ondersteunen in hun rol als mantelzorgers en de geïsoleerde positie van kinderen van ouders met een ziekte of beperking doorbreken. Revalidanten kunnen optimaal van de revalidatie profiteren, als zij ondersteund worden door een belastbare omgeving, waarvan kinderen een belangrijk onderdeel zijn.     Deze schilderijen zijn gemaakt door de deelnemende kinderen aan KIVARE. De laatste bijeenkomst van een reeks van drie, staat in het teken van creatief bezig zijn met ervaringen en emoties. Hierbij kunnen de kinderen op een creatieve, interactieve manier uiting geven aan wat de veranderde situatie met hen doet.

Tijdens de voorbereiding wordt met elkaar afgestemd hoe zij het kunstwerk willen vormgeven. Er wordt een beroep gedaan op de vaardigheden van de kinderen om samen te werken, open te staan voor de ervaring van anderen en zich ook open te stellen voor de ander. Ze ervaren niet alleen te staan in hun situatie en krijgen herkenning en erkenning van kinderen in een vergelijkbare positie. Dit sterkt hun zelfvertrouwen.

<toon alle berichten