Menu

Adelante en De Haamen gaan samenwerken in doorontwikkeling aanbod aangepast sporten

23 oktober 2014

Op woensdag 22 oktober jl. hebben Silvio van Gool, directeur/bestuurder van Stichting De Haamen en Jean-Paul Essers, voorzitter Raad van Bestuur van Adelante een intentieovereenkomst getekend voor een intensievere samenwerking op het gebied van sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit gebeurde in het bijzijn van wethouder Thijs van Es (sociaal domein), gedeputeerde Ger Koopmans van Provincie Limburg en Jan de Vries, directeur van MEE Nederland tijdens een werkbezoek aan De Haamen en Adelante met als thema sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Limburg.

Samenwerking Adelante en De Haamen

 

Adelante en De Haamen zien kansen samen verder door te groeien op het gebied van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Met het inzetten van de beschikbare middelen en expertise willen zij sporten en bewegen voor mensen met een beperking of chronische ziekte stimuleren en faciliteren. Zo zullen bijvoorbeeld de sportverenigingen op Sportlandgoed De Haamen met de specialistische kennis van Adelante beter toegerust worden om te kunnen omgaan met mensen met een beperking. Ook zal binnen de beide organisaties kennis beter ontsloten worden, om mensen zodoende eenvoudiger te kunnen doorverwijzen naar elkaar. Verder zullen beide organisaties samenwerken in de ontwikkeling van een goede ondersteuningsstructuur voor minder valide topsporters.

Maurice Wierikx, wethouder Sport: “Al sinds vorig jaar werken we samen met 11 zorgpartners, waaronder Adelante, aan zogenoemde sportzorgprogramma’s. Doel is om mensen met gezondheidsproblemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking meer te laten bewegen en daar waar mogelijk te laten integreren binnen de reguliere verenigingen. Met de sport-zorgprogramma’s wordt een unieke verbinding gelegd tussen gezondheid, sport en de wijzigingen in de AWBZ-zorg en Wmo. Met een verdere intensivering van de samenwerking met Adelante denken wij het aanbod voor mensen met een beperking binnen Sportlandgoed De Haamen verder te kunnen optimaliseren en uitbreiden. Daarmee kunnen we steeds beter inspelen op de vraag van deze doelgroep in de regio, om in hun eigen woonomgeving te kunnen sporten, als het even kan bij een reguliere sportvereniging.”

Jean-Paul Essers, voorzitter Raad van Bestuur Adelante: “Sporten en bewegen voor mensen met een beperking of chronische ziekte leidt bewezen tot een betere gezondheid, optimaliseert participatie in de maatschappij en daarmee tot een betere kwaliteit van leven. Door samenwerking met de Haamen denken wij de Sport- en beweegmogelijkheden voor mensen na hun revalidatie bij Adelante sterk te kunnen uitbreiden, waarmee we meer mensen in de gelegenheid stellen om in hun eigen woonomgeving te sporten en bewegen.”

<toon alle berichten