Menu

Samenwerking Toon Hermans Huis Parkstad en Adelante

28 januari 2014

Samenwerking Toon Hermans Huis Parkstad en Adelante. Het revalidatieprogramma Herstel & Balans van Adelante, verzorgt een 12 weken durend revalidatie groepsprogramma voor kankerpatiënten in het Sportgezondheidscentrum te Hoensbroek. In de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen het Toon Hermans Huis Parkstad (THHP) en Adelante komen de deelnemers aan dit revalidatieprogramma voor de afsluitende bijeenkomst van het groepsprogramma naar het THHP. Hier worden de deelnemers geïnformeerd over de (nazorg) mogelijkheden die het huis biedt en door middel van een rondleiding heeft men de gelegenheid het huis beter te leren kennen.

Kennismakingsworkshop
Iedere deelnemer ontvangt van Adelante een voucher die ingewisseld kan worden voor een vrijblijvende kennismakingsworkshop bij een van de THHP activiteiten zoals o.a. yoga, creatieve expressie of de schrijfgroep.

Daarnaast zal Adelante in het THHP een beweegprogramma op maat aanbieden en dit gedurende twee jaar financieel ondersteunen.
Irena Claessens ( bewegingsagoog) zal dit programma vorm geven op vrijdagmiddag van 15.00 -16.00 uur.

Formele zorg en informele zorg
Door deze samenwerking wordt de drempel naar het THHP verlaagd en kunnen meer mensen gebruik maken van alle nazorgmogelijkheden die er geboden worden. Naast de patiënt zelf is er ook ruimte voor ondersteuning voor de mantelzorgers en het gezin van de patiënt. Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de formele zorg (zorg met professionals) en de informele zorg (zorg met vrijwilligers) met als doelstelling de zorgvragers zo lang en zo goed mogelijk ondersteuning te  bieden.

Het Toon Hermans Huis Parkstad
Het Toon Hermans Huis Parkstad is een inloophuis voor kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Er wordt laagdrempelige complementaire psychosociale ondersteuning geboden. Op een vrijblijvende manier krijgt iedereen die, op welke manier dan ook geconfronteerd is met kanker en daar ondersteuning bij vraagt, extra aandacht. Die aandacht wordt geboden in de vorm van een luisterend oor, lotgenotencontact en het aanbieden van verschillende activiteiten die bijdragen aan het hervinden van de balans tussen lichaam en geest.

<toon alle berichten