Menu

Actuele bouwinformatie (week 2)

7 januari 2014

Audiologie & communicatie
De verbouwingswerkzaamheden aan het gebouw van audiologie & communicatie zijn in volle gang. Het grondwerk voor het nieuwbouwgedeelte is nagenoeg gereed. Vanaf donderdag a.s. wordt gestart met het aanbrengen van de boorpalen voor de fundering voor de uitbreiding. Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal die gebruikt wordt als paalfundering bij minder draagkrachtige ondergronden. De uitvoering van boorpalen verloopt, in tegenstelling tot het gebruik van ‘heipalen’ trillingsvrij en geluidarm.

Hoofdparkeerterrein
De nieuwe inrit vanaf de Zandbergsweg naar het hoofdparkeerterrein wordt momenteel verder afgewerkt en geaccentueerd. De ‘oude’ inrit naar Adelante is komen te vervallen en is, om verwarring te voorkomen, nu ook niet meer zichtbaar. De naast het hoofdparkeerterrein gesitueerde waterbuffer is ook zo goed als gereed. Enkele details zullen nog nader worden afgewerkt.

Bouwverkeer
Er is een centraal bouwketenpark ingericht aan de Groeneweg in het park tegenover het gebouw van audiologie & communicatie. De Groeneweg is nu ingericht als eenrichtingsverkeer. Alle bouwverkeer zal in de toekomst plaatsvinden via de Groeneweg (inrijden) en de Schuureikenweg (uitrijden) om zo mogelijke verkeersproblemen op de hoofdtoegangsweg te voorkomen.

Kinderdagverblijf De Bereboot
Voor de bezoekers van het kinderdagverblijf worden in verband met de bouwwerkzaamheden tegenover het gebouw van audiologie & communicatie een aantal parkeerplaatsen gereserveerd.

Veiligheid kinderen
Mgr. Hanssenschool Voor de kinderen van de Mgr. Hanssenschool die dagelijks van de Groeneweg gebruik maken, zal langs de rand van de weg een veilige loopstrook worden aangelegd vanaf de dependance tot aan het pad naast audiologie & communicatie.

Wij doen ons best de overlast gedurende de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Op onze website vindt u regelmatig informatie over de bouw en de mogelijke (tijdelijke) maatregelen die zijn/worden getroffen. Onze excuses voor de overlast. Wij danken u voor uw begrip.

<toon alle berichten